Andrzej Odrzywołek

Dr hab. Andrzej Odrzywołek to astrofizyk zatrudniony w Instytucie Fizyki UJ (Zakład Teorii Względności i Astrofizyki). Jego zainteresowania obejmują m. in. strukturę gwiazd, w tym rotujących, oraz zastosowania teorii neutrin do modelowania i obserwacji eksplozji supernowych.