Krzysztof Sacha

Prof. dr hab. Krzysztof Sacha pracuje w Istytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 16 lat zajmuje się teoretycznymi badaniami ultra-zimnych gazów atomowych. Ultra-zimne gazy są układami pozwalającymi na modelowanie zjawisk z różnych dziedzin fizyki od kosmologii po fizykę fazy skondensowanej. Okazuje się, że również nadają się do realizacji kryształów czasowych, którymi prof. Sacha zajmuje się od kilku lat.