Leszek Motyka

Dr hab. Leszek Motyka zajmuje się fizyką teoretyczną cząstek elementarnych. Głównym przedmiotem jego badań jest podstawowa teoria oddziaływań silnych - chromodynamika kwantowa. Obecnie zajmuje się głównie opisem fizyki badanej w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC), w tym precyzyjnymi przewidywaniami dla fizyki bozonu Higgsa i produkcji, istniejących hipotetycznie, nowych masywnych cząstek. Związany od początku swojej działalności naukowej z Uniwersytetem Jagiellońskim, prowadził przez wiele lat badania naukowe także w ośrodkach zagranicznych, m.in. w Uppsali i Hamburgu.