Michał Ostrowski

Prof. dr hab. Michał Ostrowski jest astronomem pracującym
w Obserwatorium Astronomicznym UJ, gdzie kieruje Zakładem Astrofizyki Wysokich Energii. W trakcie swojej kariery pracował też w szeregu zagranicznych instytucji naukowych, w tym w instytutach Maxa Plancka
w Garching i w Bonn. Jego osiągnięcia naukowe obejmują przede wszystkim fundamentalne dla astrofizyki promieniowania kosmicznego prace nad teorią przyśpieszania cząstek w relatywistycznych falach uderzeniowych.
W ostatnim dziesięcioleciu prof. Ostrowski zaangażował się w badania astronomii gamma najwyższych energii, gdzie kierował bądź kieruje ogólnopolskimi konsorcjami naukowymi międzynarodowych projektów H.E.S.S. i CTA. Realizował też całą serię zespołowych projektów badawczych, a obecnie w ramach projektu MAESTRO prowadzi badania aktywnych jąder galaktyk (tzw. "blazarów").  Prof. Ostrowski  posiada ugruntowaną pozycję międzynarodową, obecnie jest członkiem Komisji Astrofizyki Cząstek międzynarodowej unii fizyki (IUPAP) oraz naukowego komitetu doradczego europejskiej organizacji koordynującej badania z zakresu astrofizyki cząstek APPEC.