Szymon Godlewski

Dr Szymon Godlewski ukończył studia w zakresie fizyki (studia matematyczno-przyrodnicze, SMP) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat z nauk fizycznych uzyskał badając samoorganizację nanostruktur molekularnych na powierzchniach tlenków metali. Obecnie jest adiunktem
w Zakładzie Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół właściwości struktur atomowych i molekularnych, ze szczególnym uwzględnieniem pojedynczych molekuł organicznych ulokowanych na podłożach krystalicznych. Dr Godlewski zajmuje się również badaniami związanymi z przebiegiem reakcji chemicznych inicjowanych bezpośrednio na powierzchniach podłoża oraz kontrolowaną manipulacją molekułami
z precyzją atomową.