Adam Rycerz

Dr hab. Adam Rycerz jest kierownikiem Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się opisem teoretycznym osobliwych własności elektronów, które obserwuje się gdy cząstki  te zostaną uwięzione w strukturach o zredukowanej wymiarowości, jak jednowymiarowe druty kwantowe czy też nowoodkryte kryształy dwuwymiarowe. Wraz ze współpracownikami, bada w szczególności kwantowy transport ładunku elektrycznego i ciepła w nanoukładach grafenowych metodami symulacji komputerowych. W obszarze jego zainteresowań leżą także zastosowania pojęć z dziedziny teorii chaosu i informacji kwantowej do opisu przejść fazowych w materii skondensowanej, a zwłaszcza w układach z silnymi korelacjami elektronowymi.