Andrzej Sitarz

prof. dr hab. Andrzej Sitarz jest jest fizykiem matematycznym specjalizującym się w matematycznym opisie oddziaływań fundamentalnych i modelach kwantowej czasoprzestrzeni. Ponadto pełni funkcję kierownika Zakładu Teorii Pola Instytutu Fizyki UJ.