Dynamiczne Triangulacje, czyli kwantowy Wszechświat z klocków LEGO

Oddziaływania elementarne (elektomagnetyczne, słabe i silne) są przez współczesną fizykę teoretyczną opisywane w języku mechaniki kwantowej. Niechlubnym wyjątkiem jest oddziaływanie grawitacyjne, dla którego wciąż brakuje w pełni konsystentnej i spójnej teorii kwantowej. Na wykładzie zostaną przedstawione podstawowe wyzwania związane z kwantowaniem teorii grawitacji oraz zostaną pokrótce omówione własności modelu Kauzalnych Dynamicznych Triangulacji (CDT), w którym kwantowy Wszechświat jest budowany z elementarnych „klocków” czasoprzestrzeni. Model CDT jest obecnie jednym z obiecujących podejść do problemu kwantowania oddziaływania grawitacyjnego. Poprawnie odtwarza on granicę niskoenergetyczną, tożsamą z rozwiązaniem klasycznych równań Ogólnej Teorii Względności Einsteina, oraz wykazuje szereg nietrywialnych własności w granicy wysokoenergetycznej (skali Plancka).