Eryk Czerwiński

Dr Eryk Czerwiński uparcie szuka łamania symetrii CPT w układach składających się z materii i antymaterii. W ramach tych działaniach buduje i obsługuje detektory oraz analizuje dane zebrane z ich  wykorzystaniem, a w wolnych chwilach gra w szachy, squasha i siatkówkę. Odbył staż w Centrum Badawczym Juelich w Niemczech oraz Narodowym Instytucie Fizyki Jądrowej we Włoszech. Jest laureatem m.in. nagrody im. Prof. Stefana Pieńkowskiego przyznawana przez Instytut Fizyki  Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie eksperymentalnej fizyki, astronomii, chemii i biologii oraz nagrody im. Prof. Henryka Niewodniczańskiego przyznawanej przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego za za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki lub biofizyki.