Ewa Gudowska-Nowak

Profesor dr hab. Ewa Gudowska-Nowak jest fizykiem teoretykiem w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajmuje się teorią fluktuacji, procesami stochastycznymi i ich zastosowaniami w opisie układów złożonych i modelowaniu biofizycznym. Od ponad 10 lat współpracuje z grupą biofizyki i radiobiologii ośrodka Gesellschaft für Schwerionenforschung w Darmstadt, pracując nad zastosowaniami wiązek wysokoenergetycznych jonów w radiobiologii, biodozymetrii i terapii nowotworów.

Członek Komisji Układów Złożonych PAU, kierownik grupy BIOLAB w Centrum Badania Układów Złożonych im. M. Kaca oraz Zakładu Biozłożoności w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ.