Ewa Stępień

Profesor dr hab. Ewa Stępień jest biologiem molekularnym i diagnostą laboratoryjnym, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej pracy zajmuje się poszukiwaniem nowych biomarkerów chorób układu krążenia, także tych związanych z cukrzycą. Swoją uwagę skupia głównie na badaniach nad funkcją naczyń krwionośnych i układu krzepnięcia.

Profesor Stępień od wielu lat współpracuje z klinicystami z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (Instytut Kardiologii, Klinika Nefrologii, Klinika Chorób Metabolicznych i inne). W pracy doświadczalnej, wykorzystuje metody molekularne, spektroskopowe i spektrometryczne, a także liczne techniki mikroskopowe. Jest współautorką ponad 100 publikacji w czasopismach międzynarodowych, autorką licznych wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Współpraca profesor Stępień z klinicystami pozwala na systemowe podejście do badań i wykorzystanie wyników do opracowania nowych, opartych o nanotechnologie, metod diagnostyki chorób układu krążenia.