Ewa Stepień

Dr hab. nauk medycznych Ewa Stępień jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, gdzie jest jednocześnie kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej. W swojej pracy zajmuje się głównie wykorzystaniem nanotechnologii do diagnostyki chorób, takich jak cukrzyca, choroby układu krążenia czy choroba nowotworowa. Aby odkryć nowy marker choroby, trzeba dobrze poznać patomechanizmy, czym prof. Ewa Stępień zajmuje się w swojej pracy naukowej. Do poszukiwania nowych metod wykrywania biomarkerów konieczna jest współpraca biofizyków, inżynierów materiałowych i klinicystów, co jest nie lada wyzwaniem, ale daje też ogromną satysfakcję i otwiera nowe perspektywy dla współczesnej medycyny.