Fizyka w stylu Monte Carlo

Zaskoczeniem dla wielu jest fakt, że w opisie otaczającego nas świata materialnego współczesna fizyka posługuje się bardzo często pojęciem prawdopodobieństwa. W przypadku fizyki kwantowej fakt ten wynika z przyczyn głęboko fundamentalnych. Tematem wykładu będzie jednak dziedzina fizyki – być może najbliższa życiu codziennemu, gdzie posługiwanie się prawdopodobieństwem wynika z konieczności opisu układów złożonych z niesłychanie wielu komponentów. Takimi układami są ciała makroskopowe, czyli kawałki materii, które można wziąć do ręki. Niewyobrażalnie duża liczba atomów/cząsteczek, z których zbudowane są takie układy powoduje, że ich ilościowy opis wymaga sięgnięcia do metod statystycznych operujących w sposób naturalny pojęciem prawdopodobieństwa. W ten sposób powstała dziedzina fizyki zwana fizyką statystyczną.

Gwałtowny rozwój technologii obliczeń numerycznych dostarczył nowych narzędzi badań  w tej dziedzinie. Chodzi tu o różnego rodzaju metody symulacji procesów fizycznych w układach makroskopowych, które w rzeczywistości zachodzą w skali atomowej.

Celem wykładu będzie popularne przedstawienie jednej z technik takich symulacji. Technika ta opierając się niemal wyłącznie na pojęciu prawdopodobieństwa posługuje się realizowanymi numerycznie procedurami losowań. Stad nazwa: metoda Monte Carlo.


Prelegent