Głosowanie i wybory (z punktu widzenia fizyka)

Z punktu widzenia fizyka wybory potraktować można jako skomplikowane doświadczenie badawcze angażujące miliony obywateli. Jego celem jest zarówno poznanie opinii wyborców, jak i wybór przedstawicieli społeczeństwa, którzy otrzymają mandat do sprawowania władzy. Ścisłe twierdzenia matematyczne pokazują, że nie istnieje idealny system wyborczy. W referacie przedstawię zalety i wady różnych systemów oraz pokażę, jak przy pomocy statystycznej analizy danych wyborczych można ujawnić nadużycia wyborcze.

Prelegent