Jak badania poznawcze komórek zostają wykorzystywane w życiu codziennym i biomedycynie

Wykład będzie poświęcony nie tyle przybliżeniu najważniejszych dla nauki wyników badań, ale uczonym i zwykle nie przewidywanym przez nich wpływem wyników ich badań na życie codzienne.

Rozróżnienie badań naukowych na podstawowe i stosowane wydaje się sztucznym w odniesieniu do wykorzystywania wyników badań naukowych w życiu codziennym i gospodarce. Zapewne bardziej odpowiedni, według autora wykładu, byłby podział badań naukowych, przynajmniej w odniesieniu do nauk przyrodniczych i medycyny, na badania poznawcze, prace zmierzające do wdrożenia ich wyników do praktyki i prace których celem jest udoskonalenie (racjonalizacja) wdrożonych osiągnięć. Podczas wykładu zostanie przedstawiona historia kilku takich odkryć naukowych dokonanych przez uczonych prowadzących badania poznawcze z zakresu biologii komórkowej i molekularnej oraz jak doszło do wdrożenia wyników takich badań do  gospodarki i medycyny. Zostanie pokazane między innymi jak badania komórek doprowadziły do wprowadzenia filtrów przeciw promieniowaniu UV, liposomów, ekranów ciekłokrystalicznych oraz rozwoju nowych kierunków biomedycyny. 

W drugiej części wykładu zostaną przedstawione przykładowe wyniki doświadczeń badaczy  komórek uzyskane w XXI wieku pozwalające zdaniem autora wykładu przypuszczać, że wpłyną one nie tylko na dalszy rozwój nauki, ale staną się podstawą dla nowych kierunków rozwoju biomedycyny i biotechnologii. Przy okazji zostanie zilustrowane jak dochodzi do innowacyjności w badaniach poznawczych, zapewniającej stały rozwój badań zmierzających do poznania otaczającego nas świata, rozwoju nauki oraz wdrażania niektórych wyników do gospodarki i życia codziennego. Zostanie zwrócona uwaga na nowe odkrycia, dokonane już w ostatnich 10 latach, które już są albo będą powszechnie wykorzystywane.