Jakub Gizbert-Studnicki

Dr Jakub Gizbert-Studnicki jest fizykiem teoretykiem zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Układów Złożonych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Jego głównym polem zainteresowań jest badanie problemu kwantowania teorii grawitacji w ujęciu modelu Kauzalnych Dynamicznych Triangulacji (CDT). Model CDT jest obecnie jednym z obiecujących podejść do sformułowania teorii kwantowej grawitacji. Badanie modelu opiera się na skomplikowanych symulacjach numerycznych. Dr Gizbert-Studnicki interesuje się ponadto problemami na styku nauk ścisłych, ekonomii i finansów, czyli tzw. „ekonofizyki”. W czasie wolnym podróżuje, czyta książki i gra w golfa.