Jakub Rysz

Dr Jakub Rysz jest związany z Instytutem Fizyki UJ od 1996 roku. W swojej pracy badawczej zajmuje się problemami samoorganizacji w cienkich warstwach polimerowych.

W ostatnim czasie prowadzone przez niego badania dotyczą w szczególności poszukiwania nowych metod wytwarzania cienkich warstw organicznych stosowanych w plastikowej elektronice oraz biosensorach.