Joanna Kozakiewicz

Dr Joanna Kozakiewicz pracuje w Zakładzie Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniami marsjańskimi. Projekty, w jakich uczestniczy dotyczą badań nad transportem eolicznym (wiatrowym) w rejonach równikowych Marsa, rozwijania automatycznych metod przetwarzania i analizy danych z misji marsjańskich oraz propagacji fal elektromagnetycznych ekstremalnie niskich częstotliwości mogącej zachodzić pomiędzy jonosferą a warstwami podpowierzchniowymi Marsa.
W badaniach korzysta z danych i narzędzi dostarczanych przez NASA i ESA oraz współpracuje z grupami badawczymi z różnych dziedzin nauki.