Karol Życzkowski

Karol Życzkowski – profesor fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmuje się mechaniką kwantową, teorią informacji kwantowej, teorią chaosu i układów nieliniowych oraz zastosowaniami matematyki w naukach społecznych [1]. Podczas służby wojskowej w roku 1988 odmówił złożenia przysięgi wojskowej, a wspomnienia z wojska opisał w książce „Notatki Szeregowca”. W lipcu 1990 samotnie zjeżdżał na nartach północną ścianą Piku Lenina (7134 m) w Kirgizji. Współautor wydanej w Cambridge monografii dotyczącej mechaniki kwantowej oraz narciarskiego przewodnika po Polskich Tatrach Wysokich.

 

[1] K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Każdy głos się liczy - wędrówka przez krainę wyborów, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014