Krzysztof Chyży

Dr hab. Krzysztof Chyży, prof. UJ jest astrofizykiem, radioastronomem, pełniącym funkcję kierownika Zakładu Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej w Obserwatorium Astronomicznym UJ. Jest autorem ponad 100 prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Prowadzi obserwacje i badania własności radiowych galaktyk, w szczególności interesują go związki między generacją i ewolucją pól magnetycznych w galaktykach a ich aktywnością gwiazdotwórczą. Zajmuje się też morfologią radiową kwazarów. W swoich naukowych dociekaniach wykorzystuje obserwacje z największych radioteleskopów na świecie, w tym: Jansky Very Large Array w USA, 100 metrowego teleskopu w Effelsberg (Niemcy) i najnowocześniejszego instrumentu na niskie częstotliwości - LOFAR.