Leszek M. Sokołowski

Profesor dr hab. Leszek M. Sokołowski jest fizykiem teoretykiem i pracuje w Obserwatorium Astronomicznym UJ, gdzie kieruje Zakładem Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii. Zajmuje się konceptualnymi podstawami fizyki zjawisk grawitacyjnych, relacją ogólnej teorii względności do innych teorii grawitacji oraz matematyczną kosmologią.

Poza fizyką interesuje się filozofią w kontekście nauk ścisłych, filozoficznymi aspektami niektórych aspektów genetyki oraz relacją religii chrześcijańskiej do nauk przyrodniczych. Jest autorem dwu podręczników akademickich, z matematyki i kosmologii.