Łukasz Stawarz

Dr hab. Łukasz Stawarz zajmuje się opisem teoretycznym zjawisk wysokoenergetycznych związanych z aktywnością astrofizycznych czarnych dziur, w oparciu o interpretację danych obserwacyjnych zebranych głownie za pomocą teleskopów promieniowania X oraz gamma. Jest autorem około 300u recenzowanych prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych, i człon​kiem kilku najważniejszych międzynarodowych eksperymentów w zakresie astrofizyki wysokich energii, w tym naziemnego obserwatorium promieniowania gamma “High Energy Spectroscopic System” (H.E.S.S.), satelitarnego obserwatorium promieniowania gamma “Fermi Large Area Telescope”, czy też satelitarnego obserwatorium promieniowania X “Astro-H/Hitomi". Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Astrofizyki Wysokich Energii w Obserwatorium Astronomicznym UJ.