Maciej Ogorzałek

Profesor dr hab. inż. Maciej Ogorzałek kieruje Zespołem Zakładów Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest uznanym autorytetem międzynarodowym w dziedzinie przetwarzania sygnałów w zastosowaniach w biologii i medycynie, dynamiki układów nieliniowych i chaosu oraz projektowania układów mikroelektronicznych nowych generacji 3D w technologiach heterogenicznych.

Wykładał i prowadził badania w wielu laboratoriach w świecie między innymi w Electronics Research Laboratory University of California Berkeley, RIKEN oraz Kyoto University w Japonii, EPFL w Szwajcarii, Centro Nacional de Microelectronica w Hiszpanii, Hong Kong Polyctechnic University i wielu innych. Był redaktorem wielu czołowych czasopism wydawanych w świecie. Jest autorem bądź współautorem ponad 290 publikacji. Jest członkiem Rady Dyrektorów Institute of Electrical and Electronic Engineers.