Marek Gołąb

Dr Marek Gołąb jest kierownikiem Pracowni Pokazów Fizycznych w Instytucie Fizyki, która zajmuje się przygotowaniem eksperymentów pokazowych na potrzeby wykładów z fizyki doświadczalnej. Od lat zajmuje się popularyzacją fizyki. Prowadzi "Spotkania Środowe" dla młodzieży szkolnej w Instytucie Fizyki UJ, na których prezentuje doświadczenia pokazowe. Jest weteranem Festiwalu Nauki w Krakowie będąc jednym z głównych współorganizatorów Festiwalu Naukowego 2000 w Kwartale Uniwersyteckim i Jarmarku Fizycznego 2000, które rozwinęły się w Festiwal Nauki. Nadal aktywnie działa w kolejnych jego edycjach. Jest jednym z twórców "Ogrodu Doświadczeń" w Krakowie, jako autor koncepcji merytorycznej. Równocześnie jest kompetentny w dziedzinie proszkowej dyfrakcji promieni X i neutronów. Jego działalności popularyzatorska i dydaktyczna została uhonorowana Nagrodą im. Hugona Kołłątaja i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.