Marian Soida

Dr hab. Marian Soida pracuje jako adiunkt w Obserwatorium Astronomicznym UJ. Tutaj zdobywał wykształcenie - od magistra po stopień doktora habilitowanego. Zajmuje się głównie badaniem namagnesowanej plazmy w ośrodku międzygwiazdowym galaktyk i coraz częściej również wokół galaktyk oraz pomiędzy nimi. W swoich badaniach wykorzystuje obserwacje wykonywane przy pomocy radioteleskopów, w tym tych największych na świecie - Very Large Array w USA, czy 100 metrowym w Effelsberg (Niemcy).

Drugim filarem pracy zawodowej dr. hab. M. Soidy są symulacje numeryczne związane z głównym nurtem jego badań, a więc symulacje magnetohydrodynamiczne ośrodka międzygwiazdowego. Mówiąc trochę swobodniej - próbuje on połączyć dwa rozdzielne światy teoretyków i obserwatorów zajmujących się plazmą międzygwiazdową.