Mechanobiologia migracji komórkowej

Migracja komórkowa jest jednym z fundamentalnych i niezwykle złożonych procesów biologicznych, z którym związanych jest wiele innych ważnych zjawisk biologicznych: rozwój morfogenetyczny zarodka, gojenie ran, procesy immunologiczne czy rozwój systemu nerwowego. Z kolei zaburzenia w mechanizmach regulacyjnych migracji komórek mogą przyczynić się do powstawania stanów patologicznych, w tym m.in. chorób układu krążenia, osteoporozy, artretyzmu czy chronicznych stanów zapalnych. W dotychczasowych badaniach, mających na celu poznanie mechanizmów regulacji tego procesu, rzadko uwzględniano wpływ mechanicznych parametrów środowiska otaczającego migrujące komórki. Dynamicznie rozwijająca się dziedzina mechanobiologii ma na celu wypełnienie tej luki poznawczej. Okazuje się, że mechaniczne parametry środowiska mają duży, a czasem decydujący wpływ, na wzrost, migrację i zachowanie się komórek, a przez to na nasze zdrowie. W ramach wykładu zostanie omówiony aktualny stan badań w tej dziedzinie oraz przedstawione perspektywy i oczekiwania związane z jej rozwojem.

Prelegent