Michał Praszałowicz

Prof. dr hab. Michał Praszałowicz jest kierownikiem Zakładu Teorii Cząstek w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teorią i fenomenologią oddziaływań silnych. Głównym obszarem jego zainteresowań badawczych jest rozpraszanie przy wysokich energiach oraz tzw. modele efektywne używane do opisu własności cząstek "elementarnych". Profesor Praszałowicz pracował w renomowanych ośrodkach zagranicznych, w ośrodku CERN pod Genewą oraz jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej a później jako stypendysta Fulbrighta w Brookhaven National Laboratory w USA. Był także stypendystą Fundacji Humboldta.