Michał Silarski

Dr Michał Silarski jest adiunktem w Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Zajmuje się badaniem fundamentalnych symetrii w fizyce cząstek oraz poszukiwaniem egzotycznych form materii. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych i pracy badawczej są również zastosowania fizyki jądrowej w medycynie oraz bezpieczeństwie publicznym.