Nanotechnologia, fizyka i zdrowie - czyli o przygodach fizyka w krainie komórek

Rozwój nanotechnologii, czyli nowego obszaru badań naukowych na pograniczu fizyki, chemii i inżynierii materiałowej, umożliwił skonstruowanie urządzeń do obserwacji bardzo małych obiektów w skali, którą charakteryzuje jednostka nazywana nanometrem, czyli o wielkości 1 milionowej milimetra. Urządzenia takie nazywamy skaningowymi mikroskopami (choć lepiej byłoby nazwać je nanoskopami) prądu tunelowego i mikroskopami sił atomowych. Niezależnie od wielu intrygujących procesów fizycznych i chemicznych, które możemy bezpośrednio obserwować w takim nanotechnologicznym świecie struktur zbudowanych z pojedynczych atomów i molekuł, mikroskopy sił atomowych pozwalają także na badanie struktur molekularnych, z których zbudowane są żywe komórki biologiczne. To z kolei daje naukowcom unikalną możliwość badania elementarnych funkcji komórkowych charakterystycznych dla żywych organizmów, a także odpowiedzi żywych komórek na rozmaite zagrożenia w postaci stanu zapalnego,   mechanicznego stresu, toksycznego środowiska, czy rozwoju rozmaitych chorób. W moim wykładzie postaram się przybliżyć Państwu świat nanotechnologii i wyjaśnić jak fizyk, używając prostych mechanicznych (tak naprawdę nanomechanicznych) urządzeń może pomóc biologom, medykom i farmakologom zarówno w zrozumieniu przebiegu wielu patologicznych procesów komórkowych, w tym takich, które są typowe dla rozpowszechniających się chorób cywilizacyjnych (na przykład cukrzyca, miażdżyca czy stłuszczenie wątroby), a także w znalezieniu odpowiednich środków leczniczych i zapobiegawczych w walce z tymi chorobami.  

Prelegent