O żółwiach i drzewach, czyli gramatyki i ewolucja w grafice komputerowej

W grafice komputerowej i projektowaniu często potrzebne są metody automatycznej lub częściowo automatycznej generacji obiektów. W trakcie wykładu przedstawione zostanie wykorzystanie języków formalnych (gramatyk) oraz algorytmów ewolucyjnych w procesie generowania projektów i obiektów geometrycznych. Przedstawione zostaną także metody reprezentacji takich obiektów oraz przykładowe obiekty wygenerowane tymi metodami.

Prelegent