Pary i trójki czyli o siłach jądrowych słów kilka

Oddziaływania jądrowe decydujące o istnieniu lub rozpadach jąder atomowych wykazują się bardzo złożoną strukturą. W ciągu wielu lat badań tych sił zaproponowano różne podejścia mające tłumaczyć ich właściwości. Mimo znacznego pogłębienia naszego rozumienia procesów jądrowych pewne pytania wciąż pozostają otwarte. W wykładzie przedstawię kilka modeli sił jądrowych i omówię obecny stan wiedzy na ten temat, w szczególności wskazując na rolę oddziaływań trójciałowych.

Prelegent