Paweł F. Góra

Dr hab. Paweł F. Góra zajmuje się fizyką statystyczną, analizą numeryczną i eksploracją danych. Pracuje w Zakładzie Fizyki Statystycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego "Acta Physica Polonica B" oraz zespołu redakcyjnego „FOTONu"- pisma dla nauczycieli, uczniów i studentów fizyki. Pełni również funkcję sekretarza Komisji Układów Złożonych PAU.

Wykład