Paweł Węgrzyn

Dr hab. Paweł Węgrzyn jest Kierownikiem Zakładu Technologii Gier na Wydziale FAIS UJ oraz Dyrektorem Europejskiej Akademii Gier i członkiem klastrów Life Science, Europejskie Centrum Gier.

Zajmuje się zagadnieniami projektowania i  tworzenia interaktywnych aplikacji komputerowych z trójwymiarową wizualizacją, symulacjami fizyki w czasie rzeczywistym, sztuczną inteligencją, wirtualną i wzbogaconą rzeczywistością.