Piotr Białas

Profesor dr hab. Piotr Białas jest z wykształcenia fizykiem specjalizującym się w symulacjach komputerowych układów złożonych.

Obecnie zajmuje się głównie programowaniem procesorów graficznych, zwłaszcza w zastosowaniu do rekonstrukcji obrazów w emisyjnej tomografii pozytronowej.