Piotr Warchoł

Dr Piotr Warchoł jest asystentem naukowym w Zakładzie Teorii Układów Złożonych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ,
w którym zajmuje się zagadnieniami Teorii Macierzy Losowych i Teorii Informacji oraz ich zastosowaniami w układach złożonych. Jest jednocześnie współzałożycielem i koordynatorem Garażu Złożoności - akademickiego makerspacu na Uniwersytecie Jagiellońskim.