Program

Wszystkie prelekcje odbędą się o godzinie 18.00 w sali A-1-08 (153 miejsca siedzące + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. prof. S. Łojasiewicza 11.

Marzec 2015

10 marca
Co wiedzą, a czego nie wiedzą o czasie fizycy?
dr hab. Leszek Sokołowski

Pomiar prędkości światła
pokaz dr. Witolda Zawadzkiego

24 marca
Demitologizacja symboli, czyli o wampirach, nanorurkach i tajemnicach porfiryn
prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak

Kwiecień 2015

14 kwietnia
Informatyka może pomóc! Komputerowo wspomagana diagnostyka raka skóry
prof. dr hab. Maciej Ogorzałek

28 kwietnia
O komputerowych grach całkiem poważnie
dr hab. Paweł Węgrzyn
 

Maj 2015

12 maja
Tsunami
dr hab. Paweł F. Góra

26 maja
Promieniotwórczość - bać się, czy nie?
prof. dr hab. Kazimierz Bodek

Udział w wykładach bezpłatny.

Wszystkie wykłady będą filmowane.

Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.