Program

Wszystkie prelekcje odbędą się o godzinie 18.00 w sali A-1-06 (230 miejsca siedzące + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. prof. S. Łojasiewicza 11.

Marzec 2016

8 marca
Z czego i jak zbudowany jest świat
prof. dr hab. Stanisław Kistryn

22 marca
Świat kwantowy w skali marko: nadprzewodnictwo i nadciekłość 
prof. dr hab. Józef Spałek

Kwiecień 2016

5 kwietnia
Komputery i emocje
dr Jan Argasiński

19 kwietnia
Jak działa telefon komórkowy 
dr Tomasz Kawalec

Maj 2016

10 maja
Od memristora do psa Pawłowa
dr hab. Piotr Cyganik

24 maja
Kosmiczna sieć 
dr hab. Agnieszka Pollo

Wrzesień 2016

Udział w wykładach bezpłatny.

Wszystkie wykłady będą filmowane.

Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.