Program

Wszystkie prelekcje odbędą się o godzinie 18.15 w sali A-1-06 (230 miejsca siedzące + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. prof. S. Łojasiewicza 11.

Wrzesień 2016

Październik 2016

11 października
SOLARIS
prof. dr hab. Krzysztof Królas

25 października
Czego oko nie widziało, czyli rzecz o falach grawitacyjnych 
dr hab. Sebastian Szybka

Listopad 2016

8 listopada
Układ Słoneczny jakiego nie znacie
dr Michał Drahus

22 listopada
Czy sztuczna inteligencja zagraża światu?
dr Wiesław Chmielnicki

Styczeń 2017

10 stycznia
Diagnozowanie nowotworów za pomocą antymaterii
prof. dr hab. Paweł Moskal

24 stycznia
Czy istnieje życie poza Ziemią?
dr hab. Jacek Bieroń

Udział w wykładach jest bezpłatny.

Wszystkie wykłady będą filmowane.

Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.