Program

Wszystkie prelekcje odbędą się o godzinie 18.15 w sali A-1-06 (230 miejsca siedzące + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. prof. S. Łojasiewicza 11.

Marzec 2017

7 marca
Kryształ nie jedno ma imię
prof. dr hab. Krzysztof Sacha

21 marca
Badania kosmicznych akceleratorów cząstek
prof. dr hab. Michał Ostrowski

Kwiecień 2017

11 kwietnia
Eksplozje gwiazd supernowych
dr hab. Andrzej Odrzywołek

25 kwietnia
Kwantowe stany splątane
prof. dr hab. Karol Życzkowski

Maj 2017

Udział w wykładach jest bezpłatny.

Wszystkie wykłady będą filmowane.

Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.