Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prelegenci

Szymon Niedźwiecki

Szymon Niedźwiecki
Dr Szymon Niedźwiecki zajmuje się budową, cechowaniem i analizą danych z detektorów promieniowania jądrowego. W szczególności brał czynny udział w powstaniu pierwszego prototypu J-PET, skanera Pozytonowej Emisyjnej Tomografii opartego o odczyt za pomocą pasków scyntylacyjnych. Obecnie pracuje nad przygotowaniem drugiego, mobilnego prototypu J-PET do testów na pacjentach Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Jest współautorem niemal 100 prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych, współpracuje z ośrodkiem badawczym we Frascati i koordynuje część prac badawczych związanych z projektem J-PET. Obecnie jest asystentem w Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań w Instytucie Fizyki UJ.

Marcin Wójcik

Marcin Wójcik
Prof. dr hab. Marcin Marian Wójcik zajmuje się doświadczalną fizyką neutrin i ciemnej materii. Specjalizuje się w badaniach śladowych aktywności izotopów promieniotwórczych. Prof. Wójcik i jego zespół odgrywa kluczową rolę w fazie budowy dużych detektorów rzadkich zdarzeń w aspekcie tła pochodzącego od radioizotopów. Jest autorem ponad 200 prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym w prestiżowych Nature i Science. Kierował blisko dwudziestoma międzynarodowymi i krajowymi projektami naukowymi. Obecnie uczestniczy w międzynarodowych eksperymentach BOREXINO, LEGEND i DarkSide.

Anna Majcher-Fitas

Anna Majcher-Fitas
Dr Anna Majcher-Fitas jest fizykiem, pracuje jako adiunkt na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Jej badania leżą na pograniczu chemii i fizyki - bada ona przede wszystkim właściwości fizyczne nowych materiałów, takie jak magnetyzm i ciepło właściwe, w szerokim zakresie pól magnetycznych i temperatur (do temperatur subkelwinowych włącznie). Jej badania skupiają się głównie na tematyce magnetyków molekularnych - materiałów zbudowanych z pojedynczych molekuł, które porządkują się w zero- (tzw. magnesy na pojedynczej molekule), jedno- (magnesy łańcuchowe) i wyżej-wymiarowe struktury. Materiały takie, ze względu na ich lekkość, optyczną przejrzystość i możliwość rozpuszczania ich i umieszczania w matrycach, są dobrymi kandydatami do zastosowań np. w dyskach o molekularnej gęstości zapisu. W ostatnim czasie jej badania kierują się w stronę łączenia magnetyzmu molekularnego z miękką materią.
Jest ona laureatką licznych stypendiów, m.in. Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych, a także Stypendium im. Mariana Smoluchowskiego z funduszy KNOW. W 2013 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale FAIS UJ.
Oprócz badań naukowych, Annę Majcher pasjonuje dydaktyka i podróże, a także literatura fantastyczna i fantastycznonaukowa.

Paweł F. Góra

Paweł F. Góra
Dr hab. Paweł F. Góra, prof. UJ, zajmuje się fizyką statystyczną, synchronizacją i metodami numerycznymi. Prowadzi wykłady z Baz danych na kierunku Informatyka stosowana. Pełni funkcję kierownika studiów na kierunku Fizyka. Jest członkiem komitetu redakcyjnego Acta Physica Polonica B i sekretarza Komisji Układów Złożonych PAU.

Marek Gołąb

Marek Gołąb
Dr Marek Gołąb jest kierownikiem Pracowni Pokazów Fizycznych w Instytucie Fizyki, która zajmuje się przygotowaniem eksperymentów pokazowych na potrzeby wykładów z fizyki doświadczalnej. Od lat zajmuje się popularyzacją fizyki. Prowadzi "Spotkania Środowe" dla młodzieży szkolnej w Instytucie Fizyki UJ, na których prezentuje doświadczenia pokazowe. Jest weteranem Festiwalu Nauki w Krakowie będąc jednym z głównych współorganizatorów Festiwalu Naukowego 2000 w Kwartale Uniwersyteckim i Jarmarku Fizycznego 2000, które rozwinęły się w Festiwal Nauki. Nadal aktywnie działa w kolejnych jego edycjach. Jest jednym z twórców "Ogrodu Doświadczeń" w Krakowie, jako autor koncepcji merytorycznej. Równocześnie jest kompetentny w dziedzinie proszkowej dyfrakcji promieni X i neutronów. Jego działalności popularyzatorska i dydaktyczna została uhonorowana Nagrodą im. Hugona Kołłątaja i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Elżbieta Kuligowska

Elżbieta Kuligowska
Dr Elżbieta Kuligowska jest astronomem, specjalizuje się w modelowaniu komputerowym procesów zachodzących w galaktykach radiowych i obserwacjach nieba z wykorzystaniem teleskopów optycznych. Obecnie zajmuje się także obserwacjami Ziemi i przetwarzaniem danych satelitarnych w IMGW-PIB oraz szeroko pojętą edukacją w zakresie astronomii, pracując zarówno dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i dla Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Jest jednym z redaktorów portalu "Urania-Postępy Astronomii".