Kryształ nie jedno ma imię

Kryształy znamy wszyscy. Wiążą się one z periodycznym ułożeniem atomów w ciele stałym. Fizycy badają własności kryształów, potrafią je wytwarzać i wykorzystywać w praktyce, Kilka lat temu laureat Nagrody Nobla Frank Wilczek przedstawił koncepcje kryształów czasowych - układów, które na wzór kryształów przestrzennych wykazują spontanicznie periodyczne zachowanie w czasie. W trakcie wykładu słuchacze zostaną wprowadzeni w tematykę kryształów przestrzennych, zaprezentowane będą wybrane własności kryształów i metody ich badania. Następnie słuchaczom zostanie przybliżona idea kryształów czasowych.

 

Prelegent