Mikroskopia bliskich oddziaływań - jak podglądać atomy i molekuły

Od zarania dziejów ciekawość otaczającego świata kierowała uwagę ludzi na to co niedostrzegalne gołym okiem. Wynalezienie w latach 80-tych XX wieku, w krótkim odstępie czasu skaningowego mikroskopu tunelowego i mikroskopu sił atomowych umożliwiło zupełnie nowe spojrzenie na strukturę powierzchni przeróżnych układów w skali nanometrowej. Mikroskopy bliskich oddziaływań znalazły szereg naukowych zastosowań w wielu dziedzinach poczynając od fizyki i chemii powierzchni, analizy struktur elektronowej, obserwacji reakcji chemicznych, poprzez identyfikację struktury związków organicznych, na zastosowaniach biofizycznych kończąc. W ciągu trzydziestu lat rozwoju mikroskopy przeszły oczywiście wiele udoskonaleń, zbudowano również nowe urządzenia charakteryzujące się innymi możliwościami badawczymi  i funkcjonalnością, pozwalające coraz głębiej zajrzeć w świat w nanoskali. W mojej prezentacji opowiem o najciekawszych (w moim oczywiście subiektywnym wyborze) osiągnięciach mikroskopii bliskich oddziaływań z ostatnich lat. Zobaczymy zatem jak analizować strukturę elektronową układów w nanoskali i dokonać wizualizacji orbitali molekularnych. Opowiem również o inicjowaniu reakcji chemicznych i podglądaniu, niestabilnych w normalnych warunkach, stanów badanych układów. Dowiemy się również jak przy pomocy mikroskopu sił atomowych „oglądać” wiązania chemiczne i w jaki sposób kontrolować ruchy atomów i molekuł. Pokażę również w jaki sposób najnowsze osiągnięcia mikroskopii bliskich oddziaływań są wykorzystywane w naszych laboratoriach i jakie mamy perspektywy na przyszłość.

Prelegent