Skąd się bierze masa? - spojrzenie z mikroświata

Masa jest podstawową własnością materii, a zrozumienie jej istoty i źródeł to jedno z najciekawszych zagadnień współczesnej fizyki. Fizyka cząstek elementarnych pozwala zrozumieć niektóre mechanizmy, które odpowiadają za generację masy obserwowanej materii, tak w laboratoriach, jak w skali Wszechświata. W szczególności pokażę, jak podstawowe oddziaływania elektrosłabe i silne oraz efekty próżni kwantowej nadają masy cząstkom elementarnym, a także omówię pewne ważne otwarte pytania.

Prelegent