Co mówią nerki do serca, a serce do wątroby? Czyli dlaczego się starzejemy?

23 stycznia 2018

Z biologicznego, jak i fizycznego punktu widzenia starzenie jest procesem nieuchronnym, zachodzi wraz z upływem czasu. Proces ten dotyczy zarówno materii nieożywionej, jak ożywionej, czyli organizmów żywych, począwszy od bakterii i prostych nicieni po organizmy tak złożone jak człowiek. U człowieka starzenie prowadzi do pogorszenia funkcji życiowych organizmu, co ma wpływ na stan zdrowia, jest głównym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, raka, chorób neurodegeneracyjnych.

Wykład z jednej strony przedstawi historycznie jak na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniła się nasza wiedza na temat mechanizmów starzenia, zarówno na poziomie fizjologicznym, jak i komórkowym. Z drugiej strony, pokaże nowe trendy w badaniach naukowych sięgające dalej poza powszechnie uznane paradygmaty na temat procesu starzenia, takie jak udział środowiska w procesach starzenia, rola mechanizmów epigenetycznych i epiproteomicznych, jakie są koncepcje „odwrócenia” procesu starzenia.

Przedstawione zostanie również, jaką rolę odgrywa nasza fizjologia w tym procesie, na poziomie funkcji poszczególnych narządów i ich wzajemnych oddziaływań.


Prelegent