Techniki obserwacji pola magnetycznego w Kosmosie

21 listopada 2017

W mojej prezentacji przedstawię krótko ogólne metody wyznaczania pola magnetycznego w astrofizyce i ich wyniki. Bardziej szczegółowo zajmę się problemami związanymi z badaniem kosmicznych pól magnetycznych opierając sie na oberwacjach radioastronomicznych. Przedstawię główny element takich obserwacji - promieniowanie synchrotronowe i jego własności "widziane" radioteleskopem. Przedstawię nowatorską metodę zwaną syntezą miary rotacji rozwijaną w ostatnich latach i pierwsze rezultaty uzyskane tą metodą.

Prelegent