Pokaż kotku, co masz w środku, czyli nieinwazyjne wykrywanie materiałów wybuchowych

9 stycznia 2018

W dzisiejszym świecie, w dobie rosnącego zagrożenia atakami terrorystycznymi, poszukiwanie efektywnych metod wykrywania i neutralizowania materiałów niebezpiecznych przybiera szczególne znaczenie nie tylko w kontekście ochrony ludności, ale także ochrony środowiska. Zalegające na dnie mórz, oceanów czy rzek niewybuchy, bojowe pociski oraz miny z okresu II Wojny Światowej stanowią poważne zagrożenie dla żeglugi, a substancje toksyczne zawarte w niektórych pociskach, np. gazy bojowe, są poważnym problemem ekologicznym.           
Na wykładzie zostaną przedstawione metody wykrywania materiałów wybuchowych i innych substancji niebezpiecznych w oparciu o techniki stosowane w fizyce jądrowej, które umożliwiają nieinwazyjne określenie stechiometrii badanej substancji. Wiązka neutronów przechodząc przez podejrzany przedmiot powoduje wzbudzanie jąder atomowych do wyższych stanów energetycznych. Jądra te przechodząc w stan podstawowy emitują kwanty γ o energii zależnej od rodzaju pierwiastka, toteż detekcja tego promieniowania umożliwia określenie względnej zawartości atomów różnych pierwiastków w badanej substancji. Dlatego, w odróżnieniu od powszechnie stosowanych metod, zastosowanie neutronów pozwala na określenie nie tylko kształtu, ale również stechiometrii badanych przedmiotów. Metoda ta może stać się w niedalekiej przyszłości dobrą alternatywą lub uzupełnieniem dla stosowanych dotychczas technik, a jej potencjalne zastosowania obejmują również medycynę i przemysł.


Prelegent