Roman Skibiński

Dr hab. Roman Skibiński, prof. UJ jest pracownikiem Zakładu Teorii Układów Jądrowych w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się przede wszystkim badaniem reakcji jądrowych z udziałem kilku nukleonów i oddziaływaniem układów jądrowych z zewnętrznymi sondami jak fotony, miony czy neutrina.