Supermasywne czarne dziury: jak je zobaczyć i zważyć?

Czarne dziury o masach rzędu od milionów do dziesiątek miliardów mas słońca, formowane są w centrach galaktyk w trakcie ich ewolucji kosmologicznej. Supermasywna czarna dziura Sagitarius A* znajdująca się w centrum Drogi Mlecznej, jest od nas oddalona o “zaledwie” 2.5 x 10^17 km, w związku z czym w jej przypadku możemy mierzyć bezpośrednio wpływ grawitacyjny na orbity pobliskich gwiazd, co daje możliwość dokładnego pomiaru jej masy. W najbliższych latach, najprawdopodobniej uda nam się również zobrazować horyzont zdarzeń Sagitarius A* w zakresie radiowym. W przypadku pozostałych supermasywnych czarnych dziur, znajdujących się na dużo większych odległościach, takie obrazowanie czy też bezpośrednie pomiary dynamiczne mas, nie są już możliwe. Do pośrednich obserwacji tych obiektów możemy jednak wykorzystywać teleskopy promieniowania X oraz gamma, co będzie głównym tematem wykładu.

Prelegent