Tomasz Kozik

Profesor nadzw. dr hab. Tomasz Kozik pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Fizyki od 1977 roku w Zakładzie Fizyki Gorącej Materii. Zajmuje się fizyką jądrową, badaniami reakcji jądrowych powiązanymi z dynamiką reakcji i równaniem stanu materii jądrowej. W latach 2000-2008 uczestniczył w badaniach plazmy gluonowo-kwarkowej na ultra-relatywistycznym zderzaczu ciężkich jonów RHIC w Brookhaven National Laboratory, w ramach kolaboracji BRAHMS. Obecnie koordynuje ze strony polskiej prace dotyczące rozwoju innowacyjnych metod detekcji, rozwijanych w celu przeprowadzenia badań izospinowych stopni swobody materii jądrowej, w ramach międzynarodowej kolaboracji FAZIA. Uczestniczy także w projekcie J-PET, którego celem jest opracowanie Jagiellońskiego - Pozytonowego Emisyjnego Tomografu, umożliwiającego jednoczesne obrazowanie medyczne całego ciała pacjenta.