Zenon Rajfur

Dr hab. Zenon Rajfur prowadzi swoje badania w Zakładzie Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej w Instytucie Fizyki UJ. Jednym z jego głównych tematów badawczych jest poznanie mechanizmów molekularnych regulujących proces szeroko rozumianej migracji komórkowej, której zaburzenie skutkuje powstawaniem stanów chorobowych. Bieżące badania dotyczą problemu regulacji molekularnej procesu mechanotransdukcji komórkowej czyli przetwarzaniu bodźców/sygnałów mechanicznych z otoczenia komórki np. sztywności otoczenia, wymiarowości  podłoża czy dostępności molekuł sygnalizacyjnych na biochemiczną regulację stanu żywych komórek czy tkanek. W swoich pracach łączy zaawansowane metody optyczne - wysokorozdzielczą mikroskopię konfokalną, trakcji komórkowych i szczypiec optycznych – z metodami bioinformatycznymi oraz wielopoziomową korelacją otrzymanych danych eksperymentalnych.